Samfunnsansvar og årsrapporter

Årsrapporter Sandefjord Lufthavn AS

Samfunnsansvar

Sandefjord Lufthavn AS er en viktig samfunnsaktør i regionen og har derfor også et betydelig samfunnsansvar. Verdiskapning, arbeidsplasser, miljø, sikkerhet, lokalt engasjement og investeringer er viktige elementer i denne samfunnsrollen. Selskapet har implementert en Corporate Governance struktur som bl.a. inkluderer retningslinjer for samfunnsansvar og retningslinjer for etikk. Dokumentene er godkjent av styret, er en del av selskapets kvalitetsstyringssystem og skal etterleves av alle ansatte.

Retningslinjer for etikk Sandefjord Lufthavn AS - 2023Last nedRetningslinjer for samfunnsansvar Sandefjord Lufthavn AS - 2023Last ned

Ansvarlig forretningsførsel

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal signere avtale om ansvarlig forretningsførsel. Leverandører som vil delta i konkurranse om kontrakt med SLH må forplikte seg til å etterleve våre prinsipper om ansvarlig forretningsførsel.

Agreement on responsible business conduct Sandefjord Lufthavn AS - 2023Last ned

Registrer deg og få nyheter rett i innboksen

Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.