Miljørapporter

Sandefjord Lufthavn AS er sertifisert etter ISO 14001-miljøledelse. Miljøarbeidet omtales i selskapets årsrapport. Det utarbeides årlige rapporter for miljøovervåking og fiskeundersøkelse. Nedenfor finner du lenker til disse, samt andre miljørelaterte rapporter.

Ørretundersøkelser i Rovebekken

Prøvefiske i Rovebekken gjøres hvert år.

Rovebekken ørretbestanden - 2022Last nedRovebekken ørretbestanden - 2021Last ned

Miljøovervåking

På oppdrag fra Sandefjord Lufthavn AS sammenstiller NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi (tidligere Bioforsk Jord og miljø) resultater fra miljøovervåkingsprogrammet.

Miljøovervåkingsprogram ved TORP Sandefjord lufthavn - 2022Last nedMiljøovervåkingsprogram ved TORP Sandefjord lufthavn - 2021Last nedMiljøovervåkingsprogram ved TORP Sandefjord lufthavn - 2020Last ned

Miljøpolicy

Sandefjord Lufthavn AS (SLH) skal drive sin virksomhet slik at selskapet er i samsvar med lover, forskrifter, andre myndighetspålagte og selvpålagte krav. Driften på TORP skal i minst mulig grad belaste miljøet og bedre miljøforholdene der det er mulig. SLH skal fokusere på miljøutfordringer relatert til støy og avising. TORP skal være en miljøvennlig lufthavn. For å lykkes med dette skal SLH:

  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
  • Øke miljøbevisstheten hos alle som arbeider på TORP gjennom informasjon og opplæring slik at miljøhensyn vektlegges i det daglige arbeidet
  • Ha miljøforbedringsmål relatert til energi, avfall, kjemikalier og støy
  • Velge bærekraftige løsninger som forebygger forurensning og klimapåvirkning
  • Sammen med lufthavnens interessenter skape kontinuerlige forbedringer og minimalisere forurensning
  • Legge et livsløpsperspektiv til grunn for aktiviteten på TORP
  • Ha aktiv dialog og samarbeid med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av miljørelaterte aktiviteter
  • Utvikle TORP til et sterkt kollektivknutepunkt i Vestfold-Telemark

Registrer deg og få nyheter rett i innboksen

Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.