Miljørapporter

Sandefjord Lufthavn AS er sertifisert etter ISO 14001-miljøledelse. Miljøarbeidet omtales i selskapets årsrapport. Det utarbeides årlige rapporter for miljøovervåking og fiskeundersøkelse. Nedenfor finner du lenker til disse, samt andre miljørelaterte rapporter.

Policy for klima og miljø

Sandefjord Lufthavn AS (SLH) skal drive sin virksomhet slik at selskapet er i samsvar med lover, forskrifter og andre myndighetspålagte og selvpålagte krav. Som en ansvarlig virksomhet ønsker SLH å spille en aktiv rolle i det grønne skiftet. Driften på TORP skal i minst mulig grad belaste klima og miljø, og bedre miljøforholdene der det er mulig. SLH skal fokusere på miljøutfordringer relatert til støy og avising, klimautfordringer knyttet til egen drift, samt bærekraftige løsninger. TORP skal være en klima- og miljøvennlig lufthavn. For å lykkes med dette skal SLH:

  • Være sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø
  • Øke klima- og miljøbevisstheten hos alle som arbeider på TORP gjennom informasjon og opplæring slik at klima- og miljøhensyn vektlegges i det daglige arbeidet
  • Ha kjennskap til lufthavnens positive og negative påvirkning på klima og miljø
  • Ha klima- og miljøforbedringsmål relatert til eget fotavtrykk fra energi, avfall, kjemikalier og støy
  • Velge bærekraftige løsninger som forebygger forurensning og negativ klimapåvirkning
  • Sammen med lufthavnens interessenter skape kontinuerlige forbedringer og minimalisere forurensning
  • Legge et livsløpsperspektiv til grunn for aktiviteten på TORP
  • Ha aktiv dialog og samarbeid med interessenter som kan påvirke og/eller påvirkes av klima- og miljørelaterte aktiviteter
  • Utvikle TORP til et sterkt kollektivknutepunkt for Vestfold og Telemark

Registrer deg og få nyheter rett i innboksen

Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.