Luftrommet over Sør-Norge er nå åpnet igjen.
Grunnet en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral har luftrommet over Sør-Norge vært midlertidig stengt i morgentimene i dag 25. april 2024. Det kan medføre forsinkelser. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette kan medføre.

Lukk

Åpenhetsloven

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal signere avtale om ansvarlig forretningsførsel.

Årsrapporter Sandefjord Lufthavn AS

Lovens hensikt

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres.

Lovens rekkevidde

Loven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk lovgivning.

På denne siden kan du lese om hvordan Sandefjord Lufthavn AS (SLH) jobber for å sikre menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i leverandørkjeden og hos våre forretningspartnere.

Ansvarlig forretningsførsel

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal signere avtale om ansvarlig forretningsførsel.

Leverandører som vil delta i konkurranse om kontrakt med SLH må forplikte seg til å etterleve våre prinsipper om ansvarlig forretningsførsel. Prinsippene speiler SLHs retningslinjer for etikk. Vi krever at internasjonale menneskerettigheter respekteres og at våre kontraktsparter ikke skal medvirke til brudd på disse. Kontraktspartene skal videre sørge for at arbeidernes lønn tilfredsstiller krav til minstelønn, at arbeidstid er i samsvar med gjeldende nasjonal lov, at arbeiderne har mulighet for tilstrekkelig hvile og at arbeidsavtaler er skriftlige på et språk arbeideren forstår. 

SLH skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter.  Dette er tatt inn i selskapets Corporate Governance dokumenter.

SLH bidrar til felles innsats for åpenhet, integritet og ansvarlighet i samfunnet for å forhindre korrupsjon og misligheter nasjonalt og internasjonalt. Videre forplikter vi oss til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i SLH og til å få på plass egnede tiltak mot korrupsjon.

Registrer deg og få nyheter rett i innboksen

Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.