Publisert: 20.05.2024

Sett deg selv i flymodus

En samlet, norsk luftfartsbransje retter sin oppmerksomhet mot en stadig økende utfordring: uregjerlige passasjerer.

Sett deg selv i flymodus

Og det med god grunn. Dårlig oppførsel blant enkelte passasjerer er et stadig økende problem i luftfarten. I 2019 fikk Luftfartstilsynet innrapportert 334 hendelser med uregjerlige passasjerer. I 2023 kunne de melde om 565 hendelser med uregjerlige passasjerer. Det tilsvarer en økning på 69 prosent, og det til tross for at det var færre reisende i 2023 enn i 2019. Spytting, seksuell trakassering, urinering i midtgangen, slåssing og drapstrusler er bare noe av det som ansatte og andre reisende blir utsatt for.

Har selv blitt drapstruet

– Samhandling med passasjerer er en givende, men også en utfordrende del ved jobben. Dessverre har økningen av hendelser med uregjerlige passasjerer gjort jobben enda mer krevende, sier David Opsahl Moldskred, flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

I dag koordinerer han innsatsen mot uregjerlige passasjerer. Med sin bakgrunn som cabin crew og nåværende rolle som flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet, ser han utfordringen fra begge sider. Selv har han blitt spyttet på, hetset og drapstruet. Og det fordi en passasjer ikke fikk plass til håndbagasjen akkurat der han satt.

– Slike hendelser oppleves skremmende og utrygt. Disse passasjerene utgjør en fare for sikkerheten om bord. Derfor må vi ta problemet på alvor, fortsetter Moldskred.

Hele bransjen jobber sammen

I samarbeid med NHO Luftfart har Luftfartstilsynet og resten av bransjen satt ned en arbeidsgruppe som jobber for å bedre vilkårene for ansatte og reisende i luftfarten. Det inkluderer bedre opplæring av ansatte, bred støtte ved hendelser med uregjerlige passasjerer, nye retningslinjer for politiet, men også reaktive prosedyrer. Det skal straffe seg å true flysikkerheten.

I tillegg til Luftfartstilsynet som koordinerer arbeidet, består arbeidsgruppen av:

  • Arbeidstakerorganisasjoner som Handel og Kontor, LO-Luftfart, Norsk Kabinforening, Norsk Flygerforbund, Parat Kabinforbund, og NHO Luftfart.
  • Flyplassoperatørene Avinor, Haugesund Lufthavn Karmøy, og TORP Sandefjord lufthavn.
  • Handlingsselskapene Aviator, Menzies, WGH, SGH, og Red Handling.
  • Flyselskapene Norwegian, SAS, Norse, og Widerøe.
  • Politiet og andre relevante myndigheter.

#Flymodus

Nå ønsker gruppen å rette oppmerksomhet mot dårlig oppførsel om bord i flyene. I tiden framover kan du høre nye annonseringer om bord i flyene. Budskapet er klart og tydelig:Sett deg selv i flymodus.

– Vi ønsker å redefinere begrepet flymodus til å omfavne at også den reisende går inn i en modus av respekt og mildhet mot ansatte og medpassasjerer. Det handler om å dempe uønsket oppførsel og forsterke følelsen av gjensidig respekt og ansvar, sier Moldskred.

Kampanjen går over to måneder. Luftfartstilsynet inviterer reisende til å engasjere seg i sosiale medier under emneknaggen #flymodus. Luftfartstilsynet håper å få fram de gode og de dårlige historiene, sånn at bransjen får bedre tak om fenomenet.

– Konseptet og materialet er utviklet av reklamebyrået Riktig Spor, men vi hadde aldri fått lansert kampanjen uten godviljen til Flytoget og Clear Channel. Vi kan faktisk si at hele bransjen er opptatt av god folkeskikk, avslutter Moldskred.

Flere løsninger på problemet

Arbeidet for å få ned antallet uregjerlige passasjerer skjer nå på flere nivå:

  1. Opplæring: Luftfarten styrker opplæring i trygg og effektiv håndtering av konflikter, for å roe ned opphetede situasjoner og til å håndheve en «null-toleranse»-policy effektivt og trygt.
  2. Samarbeid: Alle aktører i bransjen jobber tettere sammen for å redusere antall uregjerlige hendelser, utvikle kommunikasjonskanaler og implementere beste praksis.
  3. Rusmidler: Bransjen skal utvikle klarere regler og begrensninger for konsumering av rusmidler på flyplasser og ombord vil bli fremhevet, da alkohol og andre rusmidler er blant de største faktorene til uregjerlig oppførsel.
  4. Kommunikasjon: Vi arbeider for en felles kampanje til å adressere utfordringen og til slutt forebygge uregjerlig oppførsel.

Registrer deg og få nyheter rett i innboksen

Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.