21 % vekst i mars på Torp

123 830 passasjerer reiste over lufthavna i mars måned mot 102 359 i fjor. Veksten er på 21 %. Utenrikstrafikken økte med 3,6 %. Antall utenriksreisende var totalt 74 397 mot 71 828 i fjor.

Innenriks var det en vekst på hele 61,9 % fra 30 531 passasjerer i fjor til 49 433 passasjerer i år. En vekst på hele 18 902 passasjerer.Hittil i år har 297 861 passasjerer reist over Torp, mot 280 636 i samme periode i fjor. Veksten så langt i år er på 6,1 %.

Vi er nå inne i en meget positiv utvikling som vi forventer vil vedvare. Trafikkveksten utenriks er god og innenrikstrafikken er over all forventing. Når det gjelder veksten på innenriks så skyldes dette oppstart av Norwegians ruter til Bergen og Trondheim og den offensive strategien til Widerøe. På utenriks ser vi effekten av Norwegians nye ruter, KLMs økte frekvens og de andre selskapenes oppstart av sommerprogrammet helt i slutten av mars måned.